Begäran av allmän handling

Välkommen
Här kan du begära ut allmänna handlingar och uppgifter från Tullverket.
Avgift
Vi tar ut avgift enligt avgiftsförordningen. Följ länk för mer information.
Rätten att vara anonym
  • Du har rätt att vara anonym när du begär att ta del av en allmän handling.
  • Tullverket behöver en mejladress till dig för att kunna hantera din begäran i e-tjänsten.
  • Tullverket får fråga om din identitet eller om syftet med din begäran, om det behövs för att vi ska kunna ta ställning till eventuell sekretess.
Så här gör du för att begära ut en allmän handling
  • Fyll i uppgifterna.
  • Bifoga dokument vid behov.
  • Kontrollera uppgifterna.
  • Skicka in din begäran om allmän handling.
Det här gör Tullverket när vi fått din begäran
Tullverket tar fram handlingen eller uppgiften du efterfrågar och beslutar om handlingen eller uppgiften kan lämnas ut eller om den omfattas av sekretess.
Information om behandling av personuppgifter
Tullverket är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i den här ansökan. Här kan du läsa mer om hur Tullverket hanterar personuppgifter.
Personuppgifteropen_in_new