Avräkningsnota

Välkommen

För att avsluta ärenden som är hänförda till förfarande som aktiv förädling eller slutanvändning måste du lämna in en avräkningsnota. Avräkningsnota ska redovisa hur de varor du har anmält till förfarandet har kommit till rätt ändamål. Avräkningsnotan skall vara Tullverket tillhanda, senast 30 dagar efter bearbetningstidens slut i enlighet med artikel 175 kompletteringsförordningen. Denna e-tjänst hjälper er att skapa samt skicka in avräkningsnota.
Följande steg ingår i denna e-tjänst:
  • Skriv in tillståndshavarens uppgifter
  • Välj vilket förfarande du vill redovisa
  • Välj att ladda upp befintlig avräkningsnota eller fylla i uppgifterna direkt i formuläret
  • Ladda upp relevanta och tillhörande dokument
  • Förhandsgranska uppgifterna innan du skickar in avräkningsnotan

Information om behandling av personuppgifter

Tullverket är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i den här ansökan. Det är också Tullverket som bestämmer ändamålet för behandlingen. Du kan läsa mer om hur Tullverket behandlar personuppgifter på tullverket.se.

Personuppgifter