Ansökan om ändring och/eller återbetalning för privatpersoner
Välkommen
Här kan du som privatperson ansöka om att få tillbaka avgifter eller betala mer.
Fullmakt
Om du ansöker åt någon annan måste du ha en fullmakt från den du företräder för att få agera i dennes namn. Om eventuell återbetalning ska ske till annan än den du företräder ska detta framgå i fullmakten.
Så här ansöker du
 • Fyll i ansökan
 • Förhandsgranska ansökan
 • Skriv ut ansökan
 • Ansökan ska sedan undertecknas och skickas in per post tillsammans med relevanta styrkande handlingar till:
  Tullverket
  Uppbördsbevakning Syd, Ändring av importdeklaration
  Box 31007
  200 49 Malmö
        
Information om behandling av personuppgifter
Tullverket är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i den här ansökan. Det är också Tullverket som bestämmer ändamålet för behandlingen. Du kan läsa mer om hur Tullverket behandlar personuppgifter på tullverket.se.
Personuppgifter open_in_new